top of page

קורס הגדר מכשירים

הינו קורס הטיס לקבלת הגדר מכשירים (Instrument Rating)  .הוא בדרך כלל הקורס העוקב לקורס הטיס הפרטי

טייס בעל הגדר מכשירים נהנה מהחופש לטוס בתנאי מזג אויר שאינם מאפשרים קשר עין עם הקרקע,

אז ניווט הטיסה מתבצע בעזרת עזרי ניווט מיוחדים (משואות רדיו לסוגיהן, GPS ועוד).

הטייס לומד להטיס את המטוס ללא כל התייחסות לסביבה החיצונית,

אלא על-ידי הסתמכות על מכשירי המטוס המיועדים לכך. כך, מזג אויר מעונן מפסיק להיות מכשול לטיסותיך.

קבלת הגדר המכשירים מעלה את הטייס לרמה מקצועית מתקדמת הרבה יותר, והמיומנויות

הנרכשות בו משמשות גם לניהול מקצועי ובטוח יותר של הטיסות השוטפות, הנעשות בתנאי

מזג אויר רגילים. בנוסף, ביטחונך העצמי במהלך טיסותיך יגבר מאד. כטייס בעל הגדר

מכשירים, תהיה שייך לקבוצת העילית של הטייסים המסוגלים לנווט אך ורק על-פי מכשירי

המטוס. זהו קורס אתגרי ומספק, המוסיף הזדמנויות ואופקים חדשים לטיסתך.

הדרישות המקדימות לקבלת הרשיון :

  • על החניך להיות בעל רשיון טיס פרטי או מסחרי (ישראלי או אמריקאי).

באם הינך מחזיק ברשיון טיס פרטי ישראלי, מיד עם הגעתך, נלווה אותך למנהל התעופה האמריקאי

לקבלת רשיון טיס פרטי אמריקאי, המבוסס על זה הישראלי.

הוצאת הרשיון האמריקאי נעשית במקום, באופן מיידי, ללא תשלום וללא כל דרישות מיוחדות.

  • על החניך לדעת את השפה האנגלית (קריאה, כתיבה ודיבור) ברמה בינונית ומעלה.

  • נסיון של 50 שעות טיסה כטייס מפקד בטיסות ניווט לשדות תעופה, המרוחקים יותר מ-50

מיילים ימיים משדה ההמראה (ניתן לכלול בשעות אלו את ניווטי הסולו שבוצעו בקורס הטיס

הפרטי). ניתן לבצע את מרבית שעות הטיסה הללו במהלך הקורס

  • מעבר מבחן תיאוריה אמריקאי בציון מעבר מינימלי של 70%.

עוד בהיותך בארץ,נספק לך ספר הכנה מתאים, ונציג בית-הספר בארץ יספק לך הדרכה ראשונית על אופן

הלימוד המומלץ.

באם תהיה מעוניין, תוכל לקבל בארץ הדרכה אישית נוספת בנושאי הלימוד (בתשלום נוסף).

המבחן נערך במנחת שבו פועל בית הספר, והתוצאות מתקבלות באופן מיידי.

מבנה הקורס :

בתחילת הקורס, ילמדו מצבי הטיסה והתמרונים הבסיסיים בטיסת מכשירים. מיד לאחר מכן,

תלמד לבצע הנמכות מכשירים מסוגים שונים בשדות התעופה באזור הקרוב למנחת הבסיס

ובאזורים רחוקים ממנו (האם ביצעת פעם הנמכת ILS בנמל התעופה הראשי של וושינגטון DC

כשמטוס בואינג 747 מבצע הנמכה דומה במסלול המקביל?),

תלמד נהלי קשר עם הבקרה ונהלי טיסה בנתיבי המכשירים השונים. בקורס משולבים ניווטי-מכשירים ארוכי-טווח (ניו-יורק,

בוסטון וניו-אינגלנד, מפלי הניאגרה), המשלבים לימוד וחוויות מדהימות גם יחד.

לימודי קרקע:

במהלך הקורס ילמדו נושאים תיאורטיים רבים, הקשורים לתפעול המטוס ומכשירי הניווט,

לחוקת האוויר האמריקאית ולנוהלי הקשר. לימוד זה הוא בנוסף ללימוד לקראת המבחן התיאורטי.

אורך הקורס:

על פי ניסיוננו, אורך הקורס נע סביב ארבעה עד חמישה שבועות, לערך. נתון זה מתבסס על

קצב טיסות של טיסה עד שתיים ביום, והוא נתון לחסדי מזג האוויר.

שעות הטיסה הדרושות:

40 שעות זמן מכשירים כולל, מתוכן:

20 שעות הדרכת מכשירים.

על-פי ניסיוננו, דרושות 40 שעות טיסה מודרכות עד להגעה לרמה הנדרשת לקבלת ההגדר.

 

bottom of page