top of page

רישיון מדריך טיסה

רשיון מדריך טיסה מוסמך (Certified Flight Instructor או בקיצור, CFI), מאפשר לך להכשיר חניכי טיס לקבלת הרשיונות השונים.

זהו השלב בו אתה, כטייס, מתחיל להעביר מנסיונך לאחרים והופך אותם לטייסים מוסמכים. היתרון מגיע גם מהצד הכלכלי - מצויד ברשיון מדריך טיס, תוכל להתחיל להרוויח כסף מטיסה יותר מאשר בעבר.

כיום, בארה"ב, יש ביקוש גדול מאד למדריכי טיס כמעט בכל בתי הספר לטיסה ועבודה בתחום זה, היא קלה ביותר להשגה.

הוצאת רשיון מדריך טיס היא דרך מקובלת מאד

בארה"ב לצבירת שעות טיסה לקראת קבלה לחברות התעופה השונות,

בגלל הקצב המהיר בו ניתן לצבור שעות בעבודה זו.

הדרישות המקדימות לקבלת הרשיון:

  • על החניך להיות מעל לגיל 18.

  • על החניך לדעת לקרוא, לכתוב ולדבר בשפה האנגלית.

  • יש לעבור בדיקה של רופא תעופתי, המוסמך מטעם ה-FAA, המספק תעודה רפואית מתאימה.

בית הספר עובד בשיתוף עם ד"ר אבינועם ברלב, בכיר הרופאים התעופתיים בארץ, המוסמך על-ידי ה-FAA לערוך את הבדיקה הדרושה.

  • על החניך לעבור שני מבחני תאוריה בציון מינימלי של 70%:

האחד - בנושא עקרונות הדרכה, והשני - בכל תחומי הידע האחרים הנדרשים ממדריך טייס (ידע טכני, מטאורולוגיה, מערכות מטוס וכו').

עוד בהיותך בארץ, נספק לך ספר הכנה מתאים,ונציג בית-הספר בארץ יספק לך הדרכה ראשונית על אופן הלימוד המומלץ.

 באם תהיה מעוניין, תוכל לקבל בארץ הדרכה אישית נוספת בנושאי הלימוד (בתשלום נוסף).

  • המבחן נערך במנחת שבו פועל בית הספר, והתוצאות מתקבלות באופן מיידי.
  • טייס המבקש להוציא רשיון מדריך טיס, חייב להחזיק ברשיון מסחרי ובהגדר מכשירים, או לחילופין, ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר (ALTP).

מבנה הקורס

שלב א' - הטסה בסיסית מצד ימין

 

בשלב זה תלמד להטיס את המטוס מצד ימין תוך ביצוע כל התמרונים והניווטים אותם ביצעת

בהכנה לרשיון הטייס המסחרי.

שלב ב' - הדרכה מצד ימין

 

בשלב זה תלמד כיצד להדריך את כל סוגי הטיסות שביצעת בשלב א'. תלמד מתודולוגית הדרכה

נכונה, דגשים אליהם יש לשים לב, טעויות אופייניות אצל חניכים וכיצד לתקנן וכד'.

שלב ג' - הדרכה על מטוס מתקדם

 

בשלב זה תעבור לטוס במטוס Piper Arrow) Complex) ותלמד כיצד לבצע וללמד את כל סוגי

הטיסות במטוס זה, המצויד בפסיעה משתנה ובגלגלים מתקפלים.

לימודי קרקע

 

בקורס לרשיון מדריך הטיס, מושם דגש רב על לימודי הקרקע, עקב הרמה הגבוהה הנדרשת

ממדריך במבחני ה-FAA (מנהל התעופה האמריקאי).

רמת לימוד מעמיקה תאפיין את לימודי הקרקע, שישתרעו על פני הנושאים הבאים:

ידע טכני (מערכות ומבנה מטוס ואווירודינמיקה), מטאורולוגיה, תכנון טיסה, חוקת אויר ומבנה המרחב האווירי, עקרונות ניווט,

נהלי קשר ועקרונות הדרכה (הכנת מערכי שיעור, העברת שיעור, ניהול תדריכים ותחקירים ועוד).

אורך הקורס

על פי ניסיוננו, הקורס אורך כשבועיים (בהנחה שדרישות המינימום לרשיון כבר מולאו).

נתון זה מתבסס על קצב של טיסה עד שתיים ביום (כתלות במזג האוויר) ולימודי קרקע

אינטנסיביים (מודרכים ועצמאיים) בין הטיסות.

bottom of page