top of page

רישיון טיס פרטי

קורס הטיס לקבלת רשיון פרטי (Private Pilot License) הוא הקורס הראשוני אותו מבצע חניך הטיס, ובו הוא צועד את צעדיו הראשונים בעולם התעופה. רשיון הטיס הפרטי מאפשר לך, הטייס,לשכור מטוס לבדך או עם חבריך ולטוס לכל מקום אשר בו חפצה נפשך, אם בארה"ב או בישראל (לאחר הסבת הרשיון). כטייס פרטי,תוכל אף לטוס לארצות השכנות, כמו קפריסין וירדן.

מבנה הקורס :

שלב א' - סולו

בשלב זה, נלמדות מיומנויות הטיסה הבסיסיות הדרושות לטיסת הסולו. מיומנויות אלו

כוללות תמרוני טיסה בסיסיים ודיבור בקשר.

 

שלב ב' - סולו נווטים

בשלב זה נלמדות מיומנויות הדרושות לעריכת טיסות ניווט אל מחוץ למנחת ושימוש בעזרי

ניווט שונים. בשלב זה תושלמנה שעות טיסות הלילה הדרושות, ובסופו תבצע טיסת ניווט

כשאין איש מלבדך במטוס!

 

שלב ג' - הכנות למבחן המעשי

בשלב זה תשלים את שעות ניווטי הסולו הדרושות לקבלת הרשיון, וכמו כן, ילמדו תמרוני

טיסה ברמה המתקדמת הדרושה למעבר המבחן.

אורך הקורס :

על פי ניסיוננו, אורך הקורס נע סביב ארבעה עד חמישה שבועות, לערך. נתון זה מתבסס

על קצב טיסות של טיסה עד שתיים ביום והוא נתון לחסדי מזג האוויר.

שעות הטיסה הדרושות :

40 שעות זמן טיסה כולל, מתוכן:

20 שעות הדרכה, הכוללות 3 שעות טיסות לילה.

10 שעות טיסות סולו, מתוכן 5 שעות לפחות בטיסות ניווט.

המחירים נכונים ליום כתיבתם, והם ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

 

  • יש לעבור בדיקה של רופא תעופתי, המוסמך מטעם ה-FAA, המספק תעודה רפואית מתאימה.

בית הספר עובד בשיתוף עם ד"ר אבינועם בר לב, בכיר הרופאים התעופתיים בארץ, המוסמך על-ידי ה-FAA לערוך את הבדיקה הדרושה.

  • מעבר מבחן תיאוריה אמריקאי בציון מעבר מינימלי של 70%.

עוד בהיותך בארץ,נספק לך ספר הכנה מתאים, ונציג בית-הספר בארץ יספק לך הדרכה ראשונית על אופן

הלימוד המומלץ. באם תהיה מעוניין, תוכל לקבל בארץ הדרכה אישית נוספת בנושאי

הלימוד (בתשלום נוסף). המבחן נערך במנחת שבו פועל בית הספר, והתוצאות מתקבלות באופן מיידי

bottom of page